អំពីគម្រោង Green Jobs


នៅពេលដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយើងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស​ តម្រូវការនៃធនធានពីយុវជនវ័យក្មេងយើងគឺពិតជាសំខាន់ដើម្បីឲ្យយើងឆ្ពោះទៅរកឧស្សាហកម្មបៃតង។ ព្រោះថាសេដ្ធកិច្ចដែលជម្រុញដោយឧស្សាហកម្មបៃតង គឺជាជំហានសំខាន់ដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានការរស់នៅដ៏ប្រសើរមួយជាមួយបរិស្ថានប្រកបដោយចីរភាព។

ដើម្បីធ្វើវាបាន យើងត្រូវការធនធានយុវជនវ័យក្មេងក្នុងវិស័យការងារបៃតង(Green Job)បន្ថែមទៀតជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើបរិស្ថាន ហើយ  ដែលមានអត្រាប៉ះពាល់ទៅលើអាកាសធាតុ និងបរិស្ថានច្រើនដូចជា វិស័យសម្លៀកបំពាក់ និងសេវាកម្ម។

ដូច្នេះហើយគម្រោង Green Jobs មានគោលបំណងបំផុសគំនិតយុវជនកម្ពុជា និងយុវជនទូទាំងអាស៊ានឱ្យយល់ដឹងបន្ថែមពីសក្តានុពលរបស់អាជីពបៃតងក្នុងការជួយទៅលើអាកាសធាតុ និងបរិស្ថាន រួមទាំង ចំណេះដឹង ឪកាស ឬជម្រើសផ្សេងៗដែលពួកគាត់អាចអនុត្តឬចាប់យកជាអាជីពមួយផងដែរ។

សម្រាប់យុវជនយើង ការបង្កើនការយល់ដឹងរបស់យើងពីប្រធានបទនេះ គឺជាការបណ្តុះធនធានដែលអាចលើកស្ទួយស្សាហកម្មបៃតង ផ្តល់ការរស់នៅដ៏ប្រសើរ និងប្រកបដោយចីរភាពដល់យើង សង្គម និងបរិស្ថាន។

ដូច្នេះដាក់ពាក្យចូលរួមគម្រោង Green Jobs ថ្ងៃនេះ – រៀនដឹកនាំ និងបំផុសគំនិតអ្នកដទៃអោយឆ្ពោះទៅរកអនាគតបៃតង និងប្រកបដោយចីរភាព។
ប្រសិនបើអ្នកជាយុវជនខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ហើយស្រលាញ់ បរិស្ថាន សកម្មភាពដែលជួយទៅលើអាកាសធាតុ និងប្រកបដោយចីរភាព សូមដាក់ពាក្យសម្រាប់គម្រោងនេះ!

អត្ថប្រយោជន៍

យុវជននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលត្រូវបានជ្រើសរើសចូលរួមនឹងទទួលបាន៖

ការស្វែងយល់បន្ថែម​អំពី Green Jobsនិង ការស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសហគ្រិនភាពសង្គម

បទពិសោធន៍ការងារជាក្រុមជាមួយយុវជនក្នុងស្រុក និងអាស៊ាន

ការស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ និងសកម្មភាពដែលជួយទៅលើអាកាសធាតុ និងបរិស្ថាន

ការស្វែងយល់អំពីការបង្កើតគំនិតថ្មី និងការធ្វើបទបង្ហាញ

កាលវិភាគកម្មវិធី

លក្ខខណ្ឌក្នុងការដាក់ពាក្យ

យុវជនដែលអាចដាក់ពាក្យគឺជាយុវជនដែល៖

  • មានអាយុ ១៦ ដល់ ៣៥ ឆ្នាំនិងកំពុងរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង​ 
  • អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងបាន
  • ជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ អ្នកទើបបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ អ្នកជំនាញវ័យក្មេង ឬអ្នកដែលស្វែងរកការងារធ្វើ
  • ចូលចិត្តចីរភាព & ចង់រៀនសូត្រទាក់ទងអំពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ និងចង់បន្តអាជីពបៃតង (Green Job) ដែលប្រកបដោយចីរភាព
  • មានឆន្ទៈ និងអាច​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​គ្រប់សកម្មភាព​របស់​គម្រោងនេះដែលប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ពី​ថ្ងៃ​ទី 29 ខែកក្កដា ដល់ 04 ខែ​សីហា ឆ្នាំ 2023។

អំពីអ្នករៀបចំគម្រោង៖

គម្រោង Green Jobs ស្ថិតក្រោមកម្មវិធី eMpowering Youths Across ASEAN Program Cohort 3

ក្រុម​របស់​យើង

សំណួរសួរញឹកញាប់

តើដំណើរការជ្រើសរើសសម្រាប់កម្មវិធីនេះមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេច?

សូមចុចលើ link មួយនេះដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរការដាក់ពាក្យ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានជ្រើសរើសក្រុមការងាររបស់យើងនឹងធ្វើការជូនដំណឹងតាមរយៈអ៊ីមែល។

តើកម្មវិធីនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីណា និងនៅពេលណា?

កម្មវិធីនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខេត្តបាត់ដំបង ចន្លោះពីថ្ងៃទី ២៩ ខែកក្កដា ដល់ ០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២៣។

អ្នកចូលរួមដែលត្រូវបានជ្រើសរើសគឺតម្រូវឱ្យចូលរួមក្នុងការប្រជុំតាមអ៊ីនធឺណិតមុនកាលបរិច្ឆេទសិក្ខាសាលា។

 

តើអ្វីជាតម្រូវការសម្រាប់ការដាក់ពាក្យ?

សិក្ខាកាមដែលបានជ្រើសរើសពីប្រទេសកម្ពុជាត្រូវមានអាយុចន្លោះពី 16 ទៅ 35 ឆ្នាំ ហើយមានទីលំនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង។ អ្នកចូលរួមត្រូវតែចូលរួមក្នុងសកម្មភាពកម្មវិធីទាំងអស់ ហើយយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវតែអាចទំនាក់ទំនងជាភាសាអង់គ្លេសបាន។ ជាមួយគ្នានេះ អ្នកចូលរួមត្រូវស្នាក់នៅក្នុងកន្លែងស្នាក់នៅដែលគេបានចាត់តាំងដែលជាផ្នែកនៃកម្មវិធី។If you have any questions or need some support, don’t hesitate to contact us:

Chanbora Sek (Photo/Email and WhatsApp)

[email protected]

WhatsApp: +855 98 281 293