តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមពី គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព ហើយជួយសម្រេចគោលដៅទាំងអស់នោះដែរឬទេ?

តើអ្នកចង់ជម្រុញអោយមានការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមាននៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកទេ?

Mover Workshop, Camboda

តើអ្នកចង់រៀបចំសិក្ខាសាលាមានឥទ្ធិពល​ ​ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាពីរឿងទាំងនេះទេ?

កម្មវិធី Movers បានរៀបចំ Mission Impact 2.0 🚀

 

🚀តោះចុះឈ្មោះ និង ចូលរួមកម្មវិធីនេះជាមួយគ្នា#JoinTheMovement

តើខ្ញុំអាចចូលរួមដោយវិធីណាបាន?

កម្មវីធីនេះបើកសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ៖ បើអ្នកចាប់អារម្មណ៍​ សាកល្បងសិនមក។ យើងនឹងជួយបណ្តុះបណ្តាលតាមរយៈគំរូ Train-the-Trainer របស់យើង។

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ៖ ដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់អ្នក។

តោះចាប់ផ្តើមជំហានដំបូងរបស់អ្នកឥឡូវនេះ! ចូលរួមសិក្ខាសាលាដំបូង ដើម្បីក្លាយជា “អ្នករុករក” នៅទីនេះ។

ចង់ដឹងថាខែនេះមានសិក្ខាសិលាអ្វីកើតឡើង? មើលប្រតិទិនរបស់យើងនៅទីនេះ ហើយចុះឈ្មោះមក
ហើយចុះឈ្មោះមក!

Movers Monthly calendar 2022 by Impact Hub Phnom Penh

ប្រធានបទសិក្ខាសាលាដែលយើងមាន៖

ភាពជោគជ័យរបស់យើងក្នុងឆ្នាំ 2021

ចាប់តាំងពីខែកក្កដា ឆ្នាំ 2021 Impact Hub Phnom Penh បានដំណើរការ៖

 • សិក្ខាសាលាអនឡាញជាង 102 ជួយប្រមូលផ្តុំយុវជនជាង 2870+ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។
 • បង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងយុវជនកម្ពុជា និងយុវជនមកពីអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។
 • បានបណ្តុះបណ្តាល និងបំពាក់បំប៉នយុវជនជាង ៤០នាក់ ឱ្យក្លាយជាអ្នកសម្របសម្រួល​សិក្ខាសាលាដែល មានជំនាញ មានដូចជាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ បាត់ដំបង សៀមរាប និងត្បូងឃ្មុំ។

មកមើល Movers ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

នៅចង់ដឹងបន្ថែមអំពីកម្មវិធី Movers ទៀតអត់?

ចុចទីនេះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម LINK TO youth CoLab

ឬស្តាប់អ្នកជំនាញ Movers របស់យើងពន្យល់អ្នក។

Hear from our Movers on Spotlight from last year

សំណួរ​ដែលគ្នាយើងតែងតែ​សួរ

តើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមានតួនាទីអ្វីខ្លះ?

 • សកម្មភាពមុនកម្មវិធី (ខែមីនា-មេសា)៖
  • អាចចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលដើម្បីស្វែងយល់ពីកម្មវិធីសិក្សា Movers និងបង្កើនជំនាញដោយខ្លួនឯងជាអ្នកសម្របសម្រួលសិក្ខាសាលា
  • តំណាងឱ្យកម្មវិធី Movers ទៅកាន់សហគមន៍មូលដ្ឋានរបស់អ្នក។
  • រៀបចំកាលវិភាគសិក្ខាសាលារបស់អ្នកជាមួយក្រុមដែលបានចាត់តាំង និងអ្នកណែនាំ
 • សកម្មភាពក្នុងកម្មវិធី (មេសា-កក្កដា)៖
  • សម្របសម្រួលសិក្ខាសាលា Movers ទាំងផ្ទាល់ និងតាមអ៊ីនធឺណិតដល់យុវជនក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក។
  • ចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែជាមួយអ្នកណែនាំ និងសមាជិកក្រុម ដើម្បីផ្តល់មតិកែលម្អ និងកែលម្អបទពិសោធន៍សិក្ខាសាលា។
  • រក្សាទុកទិន្នន័យសំខាន់ៗរបស់អ្នកចូលរួម
 • សកម្មភាពក្រោយកម្មវិធី (ខែសីហា)៖
  • ចូលរួម​ដំណើរ​បោះជំរំ​ទៅ​ខេត្ត​ជាមួយ​អ្នក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ចំនួន 80 នាក់​ពី​កម្មវិធី។

តើ អ្នក មាន អត្ថប្រយោជន៍ អ្វី ខ្លះ ក្នុង ការ ក្លាយ ជា អ្នក ស្ម័គ្រ ចិត្ត?

អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកជា Movers គឺ៖

 • ទទួលបាន TOT ពិសេសដែលនិងជួយអ្នកឱ្យក្លាយជាអ្នកសម្របសម្រួលដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងកម្មវិធី Movers និងការណែនាំជាបន្តបន្ទាប់ពី Mentor
 • ទទួលបានដើម្បីរៀនកម្មវិធីសិក្សាដែលបានបង្កើតឡើងយ៉ាងល្អដែលលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សហគមលើប្រធានបទ SDGs ជំនាញសតវត្សទី 21 និងសហគ្រិនភាព
 • ពង្រឹងជំនាញរបស់អ្នកក្នុងការសម្របសម្រួល ដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលនៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋានរបស់អ្នក។
 • ចូលរួមដំណើរកម្សាន្តបោះជំរុំ ដើម្បីបង្កើតបណ្តាញកាន់តែច្រើនជាមួយយុវជននៅតាមខេត្តផ្សេងៗ។
 • ក្លាយជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍កម្មវិធី Movers ក្នុងតំបន់នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក

ខ្ញុំរស់នៅតាមខេត្ត។ តើខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យបានទេ?

បាទ/ចាស យើងចង់ឱ្យអ្នកក្លាយជាផ្នែកមួយនៃពួកយើង ដរាបណាអ្នកមានការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត ហើយមានឆន្ទៈក្នុងការរួមចំណែកក្នុងកម្មវិធីនេះ។

តើយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះកាលពីឆ្នាំមុន?

អ្នកអាចលម្អិតអំពីផលប៉ះពាល់របស់យើងក្នុងឆ្នាំ 2021 តាមរយៈរបាយការណ៍នេះ។

តើ ខ្ញុំ ត្រូវ ចំណាយ ពេល ប៉ុន្មាន ដើម្បី ធ្វើ កម្មវិធី នេះ?

យើងចង់បានអ្នកពីខែមីនាដល់ខែសីហា។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងក៏មានសកម្មភាពលើសពីនេះផងដែរ ដរាបណាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលរួម។ បើមិនប្រាកដទេ ចុះឈ្មោះជាមុនសិន។ សាកល្បងសិនបានដឹង!

ខ្ញុំចង់រៀបចំសិក្ខាសាលានេះនៅសាលារបស់ខ្ញុំ។ តើ ខ្ញុំគួរ ធ្វើអ្វី?

ក្លាយជាអ្នកសម្របសម្រួល ហើយចុះឈ្មោះនៅទីនេះ។ ឬនិយាយទៅកាន់ Pengsan ដែលជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធី Movers ដើម្បីពិភាក្សាអំពីពេលវេលាសម្រាប់សិក្ខាសាលាទាំងអស់របស់យើង។

ត្រូវការនរណាម្នាក់ពិភាក្សារឿងនេះបន្ថែមទេ?

ប៉េងសាន​ ហួន

អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកទំនាក់ទំនងយុវជននៅ Impact Hub ភ្នំពេញ

អ៊ីមែល៖ [email protected]

Contact

Pengsan Huon 

Program Coordinator at Impact Hub Phnom Penh 

Email: [email protected]